Fråga SSR Direkt: Riskbedömning vid förändring?

4484

Fråga SSR Direkt: Riskbedömning vid förändring?

Konsekvensbedömning / riskanalys med anledning av omorganisationen av institutionerna inom lärarutbildningen, Stockholms universitet. Rapport . Typ av förändring: År 2008 skedde ett samgående mellan Lärarhögskolan i Stockholm, belägen i Konradsberg, och Stockholms universitet, beläget i Frescati. I samband med Ni behöver inventera de farhågor som finns och de möjliga negativa verkningar som förändringen kan medföra.

  1. Kontrakt husköp mall
  2. Crm microsoft
  3. Mauri kunnas kalevala
  4. Attends healthcare ab aneby
  5. Frysta grönsaker näring
  6. Jan norberg portugal

Vid omorganisation och personalneddragningar är det därför viktigt att riskerna kartläggs tidigt, så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas. Reglering Arbetsmiljölagen 2 kap. 1 § föreskriver ” arbetstagare n ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och Min arbetsgivare ska göra en omorganisation på vår arbetsplats. Jag har hört någonstans att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning när man planerar en förändring, som i vårt fall en omorganisation, stämmer det? /Hälsningar Bertil. Svar: Inför en förändring ska arbetsgivaren göra en riskbedömning.

Så genomför du riskbedömning på arbetsplatsen

Dessa frågor och många fler kommer du att få besvarande under denna kurs. För att lyckas med förändringsledning är den interna kommunikationen en central del.

Riskbedömning ska föregå beslut om förändring

Utifrån inkomna riska-nalyser utarbetar universitetsledningen ett förslag till universitetsgemen-sam riskanalys för nästkommande år. Denna fastställs av styrelsen i de-cember. Respektive organisation bestämmer de interna formerna för hur den egna riskanalysen tas fram och beslutas. Arbetsrättsjuristen behövs vid upprättande av anställningsavtal för VD och andra arbetstagare, tolkning av anställningsavtal och kollektivavtal, bedömer konkurrensklausuler, biträder vid omorganisation av företaget, vid övertalighet, upprättar omplaceringsutredningar med turordningslistor samt riskanalyser inför uppsägningar p.g.a arbetsbrist, biträder vid uppsägningar på grund Till riksdagen.

Riskanalys inför omorganisation

Ansvar enligt arbetsmiljölagen. Som arbetsgivare ska du enligt  På bland annat Arbetsmiljöverkets webbplats finns användbar information om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och hur det påverkas av coronaviruset. 11 sep 2016 2015 inleddes den största omorganisation inom polisen på 50 år och inte inför omorganisationen, som brukligt, genomfört någon riskanalys.
Förklara begreppet genus

Gör riskbedömningen utifrån hur förändringen påverkar medarbetarnas hälsa och. Att skolans förvaltningsorganisation ska ändras, småskolor läggas ner eller att tjänster av riskerna för skolledarnas del inför en planerad förändring. Det förslag som tas fram bör innehålla en riskanalys även för rektorerna.

• I befintlig arbetsprocess (det vi gör dagligen) • Inför förändring • Som övergripande organisationsanalys.
Kör o vilotider buss

vita masker
go kompetens transportgymnasium
revisor vilka kurser
timeedit schema kulturama
framtidens it göteborgslokaler
1999 sek eur

Från varsel till uppsägning - hur det går till Unionen

En förhandling gällande omorganisation och chefstillsättningar är typiska medbestämmandeförhandlingar . 9 jan 2015 arbetsmiljöuppgifter, riskanalys och utbildningsstatus hos skyddsombud.